Iné projekty v štátoch EÚ

Elektromontáže, mechanická montáž

Množstvo dlhodobých a rozsiahlych projektov sme realizovali v rámci viacerých štátov EÚ. Realizácie projektov sme prevzali v rôznych štádiách výstavby alebo rekonštrukcie.

 
 • Inštalácia technických zariadení a komponentov pre automobilový, strojársky, potravinársky a logistický priemysel
 • Inštalácia automatizovaných zariadení 
 • Elektromontáž, mechanická montáž, rekonštrukcia dopravníkových systémov a priemyselných zariadení
 • Realizácia a inštalácia regálov, skladov a logistických systémov
 • Montáž oceľových konštrukcií, stanovísk, robotov
 • Zapojenie a montáž rozvádzačov
 • Montáž a zapojenie bezpečnostných zariadení
 • Priemyselná montáž strojov a montáž, demontáž technických zariadení
 • Montáž a zapojenie jednoúčelových  strojov, montáž osvetlenia v halách
 • Kompletné demontáže a presťahovanie priemyselných zariadení  
 • Komplexné mechanické montáže
 • Zámočnícke práce
 • Zváračské práce (MIG/MAG, TIG a MMA)
 • Realizácia a inštalácia pneumatických častí v priemysle 
 • Montáž, demontáž greiferov a stolov   
 • Montáž a demontáž pneumatických prvkov a zariadení
 • Montáž pneumatických a hydraulických obvodov
 • Montáž a demontáž bezpečnostných boxov  
 • Montáž novej kabeláže
 • Demontáž starej kabeláže
 • Montáž a demontáž káblových trás a krytovanie 
 • Montáž oceľových konštrukcií, schodísk a bezpečnostných prvkov
 • Realizácia a inštalácia regálov, skladov a logistických systémov
 • Montáž a demontáž konštrukcií na fotovoltaické panely až po ich samotnú inštaláciu

 

A iné montážne činnosti podľa požiadaviek

 • Elektroinštalačné práce na rozvádzačoch, dopravníkových systémoch, montážnych a výrobných linkách, v technologických zariadeniach
 • Inštalácia automatizovaných robotov a zariadení 
 • Inštalácia a oprava slaboprúdového a silnoprúdového industriálneho vybavenia
 • Inštalácia optických káblov v automatizácii
 • Inštalácia meracej a regulačnej techniky

 

 • Kompletná realizácia telekomunikačných a televíznych rozvodov 
 • Inštalácia elektronických zabezpečovacích systémov
 • Inštalácia elektrickej protipožiarnej signalizácie a montáže bleskozvodov
 • Inštalácia svietidiel, rozvádzačov a elektrických prípojok
 • Rekonštrukcia a oprava kabeláže

 

A iné elektroinštalácie podľa požiadaviek

 
Elektromontáže
Mechanická montáž
Elektromontáž, mechanická montáž, rekonštrukcia dopravníkových systémov
Montáž a zapojenie jednoúčelových strojov
Priemyselná montáž strojov a montáž
Montáž oceľových konštrukcií, stanovísk, robotov
Inštalácia automatizovaných robotov a zariadení
Priemyselná montáž strojov a montáž, demontáž technických zariadení
Rekonštrukcia dopravníkových systémov a priemyselných zariadení
Inštalácia meracej a regulačnej techniky
Montáž a demontáž konštrukcií na fotovoltaické panely
Montáž a demontáž konštrukcií
Kompletné demontáže a presťahovanie priemyselných zariadení
Komplexné mechanické montáže
Mechanické montáže
Realizácia a inštalácia regálov, skladov
Montáž oceľových konštrukcií, schodísk
Montáž pneumatických a hydraulických obvodov

Kontaktujte nás

Kontaktné
údaje

Telefonický kontakt:

+421 944 450 811

E-maily

info@monberg.eu

Sídlo spoločnosti:

Monberg s.r.o
1. Československej brigády 3243/25
038 61 Vrútky

Office

Bystrická cesta 180/45
034 01 Ružomberok

Dokumenty

Ochrana osobných údajov
Pravidlá používania súborov cookies