Pravidlá používania súborov cookies

1. Úvod

Naša webová stránka https:/monberg.eu (ďalej len: „webová stránka“) používa súbory cookie a ďalšie súvisiace technológie (všetky technológie sa pre uľahčenie označujú ako „súbory cookie“). Súbory cookie umiestňujú aj tretie strany, ktoré sme nasadili. V nižšie uvedenom dokumente vás informujeme o používaní súborov cookie na našej webovej stránke.

2. Čo sú súbory cookie?

Cookie je malý jednoduchý súbor, ktorý sa odošle spolu so stránkami tohto webu a uloží ho váš prehliadač na pevný disk vášho počítača alebo iného zariadenia. Informácie v nich uložené môžu byť vrátené na naše servery alebo na servery príslušných tretích strán počas nasledujúcej návštevy.

3. Čo sú skripty?

Skript je časť programového kódu, ktorá sa používa na správne a interaktívne fungovanie nášho webu. Tento kód sa vykonáva na našom serveri alebo na vašom zariadení.

4. Čo je webový maják?

Webový maják (alebo pixelová značka) je malý, neviditeľný kúsok textu alebo obrázka na webe, ktorý sa používa na sledovanie prenosu na webe. Za týmto účelom sa rôzne údaje o vás ukladajú pomocou webových majákov.

5. Cookies

5.1 Technické alebo funkčné cookies.

Niektoré súbory cookie zabezpečujú správne fungovanie určitých častí webovej stránky a udržanie preferencií používateľa. Umiestnením funkčných súborov cookie vám uľahčíme návštevu našich webových stránok. Týmto spôsobom nemusíte pri návšteve našej webovej stránky opakovane zadávať rovnaké informácie a napríklad položky zostanú vo vašom nákupnom košíku, kým nezaplatíte. Tieto cookies môžeme umiestniť bez vášho súhlasu.

5.2 Štatistické cookies

Štatistické súbory cookie používame na optimalizáciu zážitku z webových stránok pre našich používateľov. Vďaka týmto štatistickým súborom cookie získavame prehľad o používaní našich webových stránok. Žiadame vás o povolenie umiestňovať štatistické súbory cookie.

5.3 Marketingové/sledovacie cookies

Marketingové/sledovacie súbory cookie sú súbory cookie alebo akákoľvek iná forma miestneho úložiska, ktoré sa používajú na vytváranie profilov používateľov na zobrazenie reklamy alebo na sledovanie používateľa na tomto webe alebo na niekoľkých webových stránkach na podobné marketingové účely

6. Súhlas

Pri prvej návšteve našej webovej stránky vám ukážeme kontextové okno s vysvetlením súborov cookie. Hneď ako kliknete na „Uložiť nastavenia“, dávate nám súhlas s používaním kategórií súborov cookie a doplnkov, ktoré ste vybrali vo vyskakovacom okne, ako je popísané v týchto Zásadách používania súborov cookie. Používanie súborov cookie môžete zakázať pomocou prehľadávača, upozorňujeme však, že náš web už nemusí fungovať správne.

7. Povolenie / zakázanie a odstránenie súborov cookie

Váš internetový prehliadač môžete použiť na automatické alebo manuálne mazanie súborov cookie. Môžete tiež určiť, ktoré súbory cookie sa nemusia dať umiestniť. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenie vášho internetového prehliadača tak, aby ste dostali správu zakaždým, keď sa umiestni súbor cookie. Viac informácií o týchto možnostiach nájdete v pokynoch vo vašom prehliadači v časti Pomoc.

Upozorňujeme, že ak sú všetky súbory cookie zakázané, náš web nemusí fungovať správne. Pokiaľ cookies vymažete vo svojom prehliadači, budú znova umiestnené po vašom súhlase, keď znova navštívite naše webové stránky.

8. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte nasledujúce práva:

  • Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho sa budú uchovávať.
  • Právo na prístup: Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
  • Právo na opravu: máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať svoje osobné údaje.
  • Ak nám dáte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a na vymazanie svojich osobných údajov.
  • Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od prevádzkovateľa všetky vaše osobné údaje a prenášať ich v celom rozsahu inému prevádzkovateľovi.
  • Právo namietať: môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov. Tomu vyhovieme, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody na spracovanie.

Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás. Prečítajte si kontaktné údaje v spodnej časti týchto zásad používania súborov cookie. Ak máte sťažnosť na to, ako nakladáme s vašimi údajmi, radi by sme vás kontaktovali, ale máte tiež právo podať sťažnosť na dozorný orgán (Úrad na ochranu údajov).

9. Kontaktné údaje

Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa našich zásad používania súborov cookie a tohto vyhlásenia, kontaktujte nás pomocou nasledujúcich kontaktných údajov:

Monberg, s.r.o.
1.Československej, 038 61 Vrútky, Slovenská republika
Web stránka: https://www.monberg.eu
E -mail: info@monberg.eu
Telefón: +421 944 450 811

Tieto zásady používania súborov cookie boli synchronizované s serverom cookiedatabase.org v 20.10.2023.

 

 

 

Kontaktujte nás

Kontaktné
údaje

Telefonický kontakt:

+421 944 450 811

E-maily

info@monberg.eu

Sídlo spoločnosti:

Monberg s.r.o
1. Československej brigády 3243/25
038 61 Vrútky

Office

Bystrická cesta 180/45
034 01 Ružomberok

Dokumenty

Ochrana osobných údajov
Pravidlá používania súborov cookies Zmeniť cookies nastavenia